Bé không chịu chào ai và thường xuyên đánh bố mẹ

Bé không chịu chào ai và thường xuyên đánh bố mẹ Bé nhà em gần 5 tuổi nhưng mỗi khi gặp người lớn quen biết, dù bố mẹ có nhắc nhở bé vẫn không chịu chào hỏi. Bé hay nói leo khi bố mẹ nói chuyện, thậm chí cũng hay đánh mẹ khi giận dỗi. Nếu bố mẹ không nói chuyện cùng, bé quay ra khóc lóc giận dỗi. Ảnh: woworldsonechica.com Bé chỉ chào những ai mà bé rất quý Continue reading

Share